Per Reimann

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S | Salgsdirektør, geolog | https://www.dge.dk/

Radon i bygninger:

Hos DGE er vi drevet af at finde løsninger, der på en miljømæssig forsvarlig måde kan løse fugt- og radonproblemer i bygninger. –

Derfor er de beskrevne principper bag SolarVentis seneste opfindelse efter vores vurdering særdeles interessante.

Det skyldes både evnen til at booste varmegenvindingen i forhold til det, der findes på markedet i dag, men især anlæggets evne til at filtrere den indsugede luft for støv og partikler. Det vil i forbindelse med ventilationen sænke støvniveaet i bygningen, hvilket vi ved har betydning for, at radonniveauet kan sænkes på en effektiv måde.

Anlægget fra SolarVenti lever på den måde op til vores krav til at finde løsninger, der på en miljømæssig forsvarlig måde hjælper dem, der færdes i de bygninger, vi har med at gøre. Vi mener derfor, at markedet for denne type anlæg absolut er tilstede.

DGE har indgået et samarbejde med SolarVenti A/S om at dokumentere en energibevidst metode til at bekæmpe radon og fugt i indeklimaet. Læs mere…