Radon, et større problem end antaget

SolarVentis kælderløsninger kan afhjælpe problemet med den radioaktive luftart, radon, uden driftsudgifter.


Nye målinger indsamlet af Realdania af radonniveauet i danske hjem viser, at koncentrationen af radon i indeluften overstiger Sundhedsstyrelsens anbefaling i over halvdelen af tilfældene.

I de lidt over 3.000 målinger, som Realdania indtil videre har tal fra, viser det sig, at Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdi for radon i indeluften på 100 becquerel pr. kubikmeter (Bq/m3) er overskredet i 53 procent af tilfældene. I 16 procent af målingerne viser koncentrationen af radon sig at være over 200 Bq/m3.

 

Links:

♦  DGE undersøger ny metode til bekæmpelse af radon

♦  Hvor meget radon fjerner en SolarVenti

♦  Fjern radon i kælderen med en SolarVenti.

♦  Læs artikel i Ingeniøren

 

»Et af problemerne med det gamle radonkort fra 2001 er, at grænseværdien siden er sænket fra 200 til 100 becquerel, og at kortet er fra før kommunesammenlægningen,« fortæller Lennie Clausen fra Realdania.

  Se kortet fra Sundhedsstyrelsen