Radon, et større problem end antaget

SolarVentis kælderløsninger kan afhjælpe problemet med den radioaktive luftart, radon, uden driftsudgifter.


Nye målinger indsamlet af Realdania af radonniveauet i danske hjem viser, at koncentrationen af radon i indeluften overstiger Sundhedsstyrelsens anbefaling i over halvdelen af tilfældene.

I de lidt over 3.000 målinger, som Realdania indtil videre har tal fra, viser det sig, at Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdi for radon i indeluften på 100 becquerel pr. kubikmeter (Bq/m3) er overskredet i 53 procent af tilfældene. I 16 procent af målingerne viser koncentrationen af radon sig at være over 200 Bq/m3.

 

»Et af problemerne med det gamle radonkort fra 2001 er, at grænseværdien siden er sænket fra 200 til 100 becquerel, og at kortet er fra før kommunesammenlægningen,« fortæller Lennie Clausen fra Realdania

  Se kortet fra Sundhedsstyrelsen


SolarVenti eller radonsug?

Normalt kan SolarVenti bringe radonniveauet ned på det acceptable, men har desuden flere andre fordele samtidigt, man bør kende.

Her nævnes de vigtigste:

  1. SolarVenti kan anvendes umiddelbart på kældre udover alm. boliger
  2. samtidig fjernes lugt, skimmel og mug fra kælderen
  3. SolarVenti nedsætter antal støvpartikler i luften, som ellers øger radonkoncentrationen
  4. SolarVenti kræver ingen gravearbejde uden om huset og virker fra dag 1.
  5. SolarVenti er billigere end radonsug i anskaffelse og næsten gratis i drift.
  6. SolarVenti kræver ingen vedligeholdelse i ca. 15 år. Filtre er selvrensende.

Det er almindelig anerkendt at ventilation sænker koncentrationen af radon i huset. Solarventi er ventilation med varmevirkning, som derved også bidrager til opvarmning og fordampning af fugt. Luftflowet er meget vigtigt for at sikre den korrekte affugtning. SolarVenti har både erfaringer og dokumentationer på plads.

Et tæt samarbejde med ingeniør- og miljøfirmaet: www.dge.dk, som har stor indsigt i jordbundsforhold, sikrer at det faglige niveau er i top.

DGE kan også foretage analyser af radon i dit hus, hvor der er komplicerede forhold.

Sikrest er at måle både før og efter man har sat et anlæg op, så man ved hvilket niveau man er nået.


Links:

♦  Hvor meget radon fjerner en SolarVenti

♦  Fjern radon i kælderen med en SolarVenti.

♦  Læs artikel i IngeniørenSolarVenti er medlem af Dansk Radonforening