Luftsolfanger ABC

Hvis du vi have et hurtigt overblik over de vigtigste ting, der forårsager fugtdannelse i bygninger – især i kældre og bygninger, der ikke benyttes om vinteren, skal du læse vedhæftede pdf-fil.

Denne beskrivelse gælder først og fremmest luftsolvarme til at affugte – og ikke til kun at opvarme eller supplere en eksisterende opvarmning. – Og du får en forståelse for, hvorfor en luftsolfanger er i stand til at løse fugtproblemer.

Der er en række forskellige betingelser, som skal være opfyldt, for at et anlæg fungerer efter hensigten.

Læs her