SolarVenti A/S har indledt et samarbejde med Enerconcept i Canada, der er en af de største på markedet for professionel solopvarmning. Enerconcept solgte sidste år over 15.000 mluftsolfangerareal.

SolarVenti kan derfor tilbyde projektering og salg af EnerConcepts industrielle luftsolfanger anlæg LubiTM, som kan tilpasses facader på industrihaller, sports- og lagerhaller m.v. – og give meget store drifts-besparelser ved tilpasning og tilslutning til varme- eller ventilationsanlæg.


Facadesolfanger på en skole

Facadesolfanger

Anlægget kan sluttes til varme- eller ventilationsanlæg i industrihaller, institutionsbygninger, sportshaller og lagerbygninger og give meget store driftsbesparelser.

  • LubiTM modulopbyggede luftsolfanger-facader fra Canadiske EnerConcept
    .
  • LubiTM kan tilpasses til din facade hvad angår form og farve
    .
  • LubiTM luftsolfangermoduler er særdeles effektive med 80% udnyttelsesgrad i konverteringen af sollys til opvarmet luft
    .
  • LubiTM luftsolfangeranlæggenes ydelse og afledte driftsbesparelse på eksisterende ventilations- og varmebudget er veldokumenterede i Canada.

Projektering

Generelle effektivitetskurver for Lubi anlæggene fremgår af nedenstående diagram:

Ved projektering beregner SolarVenti på forhånd det enkelte anlægs ydelse og muligheden for driftsbesparelse på varme og el.

Med udgangspunkt i bygningens eksisterende varme og el-udgifter – og med udgangspunkt i den påtænkte luftsolfanger facades størrelse, geografiske placering og vinkel mod solretningen.

De modulopbyggede Lubi anlæg samles på stedet. To mand kan klare ca. 30-40 m2 om dagen med lift.

Se mere om Lubi anlæggenes ydelse og tekniske specifikationer: www.enerconcept.com

Dimensionering og besparelse

SolarVenti vil kunne assistere med dimensionering og beregning af de økonomiske besparelser, der er forbundet med Lubi Luftsolfangere.

Kontakt: Hans Jørgen Christensen