SolarVenti Professional modeller i brug på fabrikken i Thorsø

Til Større Virksomheder og Bygninger

Soldrevet varmebidrag, ventilation samt affugtning til det professionelle marked

SolarVenti ® Professional Sol Luftfangere reducerer driftsomkostningerne til opvarmning og affugtning af større kommercielle og professionelle bygninger.

SolarVenti ® Professional kan integreres med eksisterende ventilationssystemer (HVACHeating, Ventilation, and Air Conditioning) eller designes specielt til at optimere HVAC kravene i en ny bygning. Modulerne sørger for kontrolleret sol-opvarmning af bygningens ventilationsluft, inden denne blæses ind ved hjælp af bygningens eksisterende ventilationsanlæg eller via et nyt ventilations-anlæg. Systemet kan monteres på tag, på væg samt på jord.

Effekt

Systemet anvendes til at forvarme ventilationsluften og affugte bygningen således, at efterfølgende opvarmning reduceres væsentligt og indeklima/affugtning forbedres.

Den forvarmede ventilationsluft fra SolarVenti Professional bevirker, at bygningsværk, interiør og maskiner – også i meget store bygninger – kan affugtes uden nævneværdige driftsomkostninger.

Økonomi

Installationsprisen er lav og tilbagebetalingstiden ofte mellem 3 – 8 år.

Anvendelsesområder generelt

 • Luftforvarmning / affugtning – til industribygninger og lagerhaller
 • Luftforvarmning / affugtning – til svømmehaller og wellness-bade
 • Luftforvarmning / affugtning – til landbrugsbygninger
 • Tørring af korn– og foderstofprodukter
 • Tørring af fugtkritiske produkter

Dimensionering og besparelse

SolarVenti vil kunne assistere med dimensionering og beregning af de økonomiske besparelser, der er forbundet med SolarVenti Professional.

Læs også om:

LubiTM facadesolfangere fra Enerconcept

 


Downloads

*) Bemærk det nye Solar Keymark DIN CERTCO-certifikat for SV Professional.


I designfasen skal du tage højde for taghætter, tagvinduer og andet teknisk udstyr på taget

Fordele ved SolarVenti ® Professional Modeller

 • Aktiv solvarme
 • Bedre sundhed og effektivitet
 • Lave installationsomkostninger
 • Ingen omkostninger til affugtning
 • Garanteret hurtig tilbagebetaling

Placering af SolarVenti ® Professional Modeller

 • Installation i nærheden af ​​ventilationsenheder
 • SolarVenti ® Professional er designet til tag (eller jord) med lille eller ingen hældning
 • SolarVenti ® Professional er optimalt installeret så tæt på syd som muligt
 • En afvigelse på op til 45o grader fra ret syd er mulig ved simpelthen at øge solfangerområdet

Dimensioner i mm: (L x B x D) 1004 x 1970 x 300
Vægt pr. Modul i kg: 10
Filt / Filter 1,25 m2 filter / filt pr. m2 solfanger:
2 mm sort polyester
Dæklag: 10 mm Polycarbonat (UV-modstandsdygtigt)

Trykfald:
25 Pa / 50 m3 / m2 solfanger
75 Pa / 100 m3 / m2 solfanger
175 Pa / 150 m3 / m2 solfanger

Effektivitet: 70% ved en luftsgennemtrømning på 125m3 / m2 solfanger
Maks. Energiydelse: Ca. 842 W / m2 solfanger
Gennemsnitlig energiproduktion:
500 <kWh / m2 (afhænger af type styresystem)

 

Andre anbefalinger: Max. Længde pr. række solfangere: 20 meter. Ved store luftmængder anbefales flere rækker af solfangere.