Få en dejlig varm og lang badesæson i din pool

Ønsker du at få mest mulig fornøjelse ud af din pool og undgå kolde gys, uden at det skal koste dig en formue? Det kan du få med en solvarmer til pools fra SolarVenti.

Et solvarmeanlæg fra SolarVenti kan opvarme din pool mellem 4o og 8o på en miljøvenlig måde med masser af gratis solvarme. Det er en rigtig god og nem måde både at udvide og forlænge badesæsonen på.

 

Kundeudtalelse

Aldrig er poolen blevet brugt så meget af så mange – og i så mange måneder i sæsonen, da vandtemperaturen i poolen også er højere i ydersæsonen. Det er helt klart det bedste indkøb vi nogensinde har gjort i ejerforeningen Kystens Perle i Fjellerup.

Læs hele udtalelsen her >>

Billeder fra ejerforeningen Kystens Perle i Fjellerup:

 

Solvarmere til pool i alle størrelser, professionel kvalitet

Hos SolarVenti kan du købe højeffektive og miljøvenlige solvarme systemer til alle størrelser af pools. Lige fra mindre fritstående havebassiner, til nedgravede swimmingpools og op til friluftsbade. En solfanger til pools giver masser af gratis varme, og den er relativ billig at anskaffe.

 

Her kan du læse referencer fra friluftsbade som bruger vores solvarmer til pools (Link åbner ny fane)

 

Hvor stor skal solfangeren være?

For at finde størrelsen skal du tage udgangspunkt i bassinet eller poolens overflade. Årsagen er, at jo større overfladearealet er, jo mere vand fordamper og dermed varme, der forsvinder. Det er således ikke mængden af vand i poolen, der er afgørende for dimensioneringen af din solfanger.

Du bør tilstræbe et solvarmeareal på minimum 2/3 af poolens overflade for at få en effektiv opvarmning.

Lægges rørene med større afstand, som f. eks. i bølgedale på eternit, skal du lægge mindst samme areal som poolen har. Jo større areal, jo højere temperatur får du i bassinet. Og jo længere og smallere, du har mulighed for at placere solvarmedelen, jo billigere bliver det.

 

Solfanger til pools – helt uden driftsudgifter

Et solvarmeanlæg har ingen driftsudgifter. Opvarmningen sker udelukkende ved solens energi. Anlægget kører over den eksisterende filterpumpe til rensning af vandet. Du har kun investeringsudgiften.

Med en solfanger til pools fra SolarVenti får du opvarmningen foræret. – Det er en god investering!

Hvis du skulle opvarme vandet i en pool på f.eks. 32 m2 til en behagelig badetemperatur – altså hæve den uopvarmede vandtemperatur med 4-6 grader – vil du skulle bruge ca. 5000 kWh eller 8-900 liter olie/m3 gas hver sommer. Det svarer til en opvarmningsudgift på ca. 10.000 kr. pr. sommersæson. De høje udgifter til opvarmning gør det derfor ofte til et problem for mange poolejere at holde vandtemperaturen passende og klar til badning.

Et solvarmeanlæg fra SolarVenti yder ca. 250 kWh/m2 pr. sæson. En solvarmer til en pool på 32 m2 inkl. montage koster typisk mellem 12 og 20.000 kr. og gør, at investeringen i princippet er tjent hjem på 1-2 år.

Små anlæg helt ned til 3,5 m2 rækker til en 5 m2 hobbypool og koster fra ca. 2.000 kr. Sådan et anlæg yder ca. 875 kWh/m2 pr. sæson svarende til ca. 1.800 kr. Det er altså i princippet tjent hjem på knap 1 år.

 

Hvad koster en solvarmer til din pool?

Der er flere forhold, som spiller ind. Hvor meget ønsker du at hæve temperaturen med, er det på en plan flade eller et skråt tag med eternit mm. I nedenstående tabel kan du få en god fornemmelse af pris. HUSK, at du efterfølgende har gratis opvarmning af dit svømmebassin.

Pool-størrelse ca. m2Anlægs-størrelse m2Forventet varme-stigningPris m/moms fra kr *
           75          50+ 4-8o      26.700
           50          36+ 4-8o      23.818
           32          21+ 4-8o      14.500
           24          17+ 4-8o      13.550
           14          10**+ 4-8o        6.510
           10            7**+ 4-8o        3.912
             5            3,5**+ 4-8o        2.180
* Alle priser er angivet for montage på et plant underlag

** uden styring og med enkel tilslutning (økonomi-model)

 

Du kan altid senere udvide din solvarmer, hvis dit behov ændrer sig.

Vi er klar til at hjælpe dig med dimensionering af dit solfangeranlæg

Hvor varmt bliver badevandet?

Når der er badevejr med lidt lune og sol vil vandtemperaturen normalt hæves ca. 4-5o over det, du vil have uden solvarmer. Hvis der er pænt solskin et par dage efter hinanden, kan du ofte hæve vandtemperaturen 6-8o over det ”normale”. Typisk vil anlægget opvarme mest på de varme solskinsdage, hvor du er særlig opsat på at bade. På de dage vil du sagtens kunne opleve 26-29o varmt badevand i din pool. Har du dug over om natten, kan du bedst holde på varmen.

Et solvarmeanlæg til poolen følger vejret med få timers forsinkelse.

I praksis fungerer anlæggene sådan, at badevandet cirkuleres direkte op i solanlægget ved hjælp af den eksisterende filterpumpe. Da der er tale om meget store vandmængder, får du også store energimængder ud af det. Som en tommelfingerregel yder 1m2 solfanger 0,6 kW, når solen skinner.

 

Vedligeholdelse

SolarVenti solfangeren kræver et minimum af vedligeholdelse. For at have et velfungerende anlæg kræver det kun, at du fjerner evt. nedfaldent løv fra solfangeren og lige efterser samlinger.

Et anlæg kører normalt mere end 15-20 år helt uden problemer. Evt. reparationer foretages let og hurtigt. Som regel kan de klares kun med brug af en kniv og lidt sæbevand.

Husk at tømme anlægget for vand, når sæsonen er slut, så rørene ikke får frostsprængninger.

 

Driftssikker løsning og 10 års garanti

Den konstruktion og de materialer, SolarVenti benytter, er testet af Dansk Teknologisk Institut og er opført med titusindvis af m2 bl.a. ved offentlige friluftsbade i både Danmark og Tyskland. Anlæggene har været benyttet gennem de sidste 30 år i begge lande og kører normalt mere end 15-20 år helt uden problemer.

Derfor yder Solarventi 10 års garanti på materialer og 2 års garanti på pumper.

 

Udvid badesæsonen i din pool og få flere sommerminder

I en uopvarmet pool skal solen gerne skinne 2-3 hele dage i træk for at opvarme vandet, så du undgår de kolde gys i badesæsonen. Det begrænser brugen af poolen. Men med et poolsolvarmeanlæg kan man sige, at når vejret er til at bade i er vandet det også.

Faktisk kan badesæsonen udvides, så den starter tidligere og slutter senere, men du kan også bruge poolen på flere gråvejsdage – især når solen har skinnet flere dage i træk.

Et poolsolvarmeanlæg er både meget effektivt og miljøvenligt. Da solen er varmekilden, er det gratis i drift og de kWh, den olie eller gas, der ellers skulle være brugt, er ikke nødvendig. Det sikrer en gratis og meget miljøvenlig opvarmning.

Det er ikke kun badevandet, der skal varmes!

Især først på sæsonen bruges der meget varme, fordi jorden som poolen står i samtidig skal opvarmes – og det er ikke så lidt.

Med en solvarmer til poolen kan du tillade dig at opvarme længe før normalt. Det koster kun drift af filterpumpen, når solen skinner. Dette sker helt automatisk med solfangerstyringen, alt efter om der er varme at hente.

I langt de fleste tilfælde kan den eksisterende pumpe klare cirkulationen, så du sparer ekstra udstyr. Samtidig filtrerer du automatisk mere på dage med sol, hvor flere bruger poolen. Du kan selvfølgelig stadig filtrere ekstra om natten mv.

 

Få et uforpligtigende tilbud

 

Flere muligheder for placering af din pool varmer

Du kan vælge at montere solvarmeanlægget enten på et plant underlag evt. med ekstra varmegivende absorberfilt underlagt eller på et tag med hældning som eternit, tegl osv.

Montage på plant underlag

Det mest ideelle er et fladt tagpaptag på f.eks. en carport, da du så også udnytter den varme, tagpappet afgiver, når solen skinner. Samtidig reduceres den kølende effekt, der opstår, når det blæser til et minimum. Hertil kommer, at det ikke kan ses, og det kan blive liggende året rundt, blot du sørger for at tømme det for vand om vinteren.

Den billigste løsning er at lægge rørene i U-form på et plant underlag. Ønsker du at rørene skal ligge pænt, kan du købe afstandsholdere for 12 rør ad gangen. Ligger rørene ude af syne, behøver du ikke afstandsholderne – de blæser ikke væk.

Montage på tag med hældning f.eks. eternittag 
Rørene kan lægges ud på tag med hældning. Da anlægget er til sommerdrift, er hældningen ikke afgørende, hvis rørene ligger med retningen fra top tril bund. Taget kan være orienteret mod syd – eller helt om i retning øst, sydøst eller vest. Blot ikke mod nord.  Øverst fastgøres fordelerrøret for hver ca. 40 cm. Det kan også fæstes til et metalrør, som først er gjort fast til taget. Rørenes egen vægt holder det hele på plads.

 

Samling og opsætning

Anlægget er et samlesæt, som du med få timers arbejde kan forvandle til et lille kraftværk. Der er ingen glasoverdækning, som kan gå i stykker. Selve solfangerne består af mange tætliggende rækker af sorte plast-ribberør.

Tilkoblingen til filter-anlægget er en del af den samlede, komplette pakkeløsning, som også omfatter en elektronisk styring.


 

Undgå kolde gys og få en lang badesæson

 


* Forhandlere med P-symbolet har angivet at have erfaringer med installation af Pool anlæg –  Se efter dette ikon under vores forhandlere: