Ilustration af SolarVenti i drift

En luftsolfanger er ikke bare en luftsolfanger

Der er god grund til at være kritisk, når man overvejer konstruktion, og hvis du får at vide, at et system har en “ekstremt højt output”

En luftsolfangers tekniske konstruktion ser simpel ud og kan faktisk være forholdsvis let at kopiere. Der er imidlertid overraskende mange faldgruber og risikoen for konstruktionsfejl er høj.

Som en veletableret producent byder SolarVenti A/S velkommen til nye konkurrenter, så længe det konkurrerende produkt er godt konstrueret og vil give en holdbar og god oplevelse for brugeren.

Desværre ser vi jævnligt producenter – både i Danmark og i udlandet – som udvikler løsninger, der er dårligt gennemtænkt og som kører vildledende marketingkampagner i en industri, der stadig er forholdsvis ung.

Både uovervejede løsninger og vildledende markedsførings-kampagner beskadige branchen som helhed og har en negativ indvirkning på en kundes tillid.

Uanset hvilken luftsolfanger du som kunde, ender med at vælge, er der et par grundlæggende ting, der er værd at bemærke, når du læser produktbeskrivelser og andet salgsmateriale.

Reklame-snak om ekstremt høj temperaturydelse er vildledning

Den afgørende målestok for om en luftsolfanger fungerer effektivt, vil altid være et passende reguleret forhold mellem antal indblæste kubikmeter luft i timen og temperaturen på den indblæste luft.

Reklame-snak om eksempelvis ”250%. højere ydelse end lignende produkter” udelukkende med henvisning til særligt høje temperaturangivelser på luften er ren vildledning af forbrugeren.

Velfungerende affugtning og ventilation og varmetilskud fra en luftsolfanger drejer sig grundlæggende om, at luftsolfangeren ved opimal udnyttelse af energien i den aktuelle solindstråling, skal blæse STORE MÆNGDER forvarmet ventilationsluft ind i huset – og at temperaturen på denne indblæsningsluft derfor skal være tilpasset, så luftsolfangerpanelet først og fremmest får blæst så MANGE KUBIKMETER ‘lun’ luft som muligt ind i huset, mens solen skinner.

På denne måde er huset forsynet med automatisk affugtning og ventilation uden driftsomkostninger, hvilket normalt vil føre til mærkbare besparelser på el- og varmeregningen, samt et godt indeklima.

SolarVenti Selvkøling

Luftsolfangerens måde at køle sig selv på er afgørende

En god, moderne luftsolfanger har i dag som standard fået bygget den strøm-producerende solcelle ind i selve panelet i stedet for placering udenpå. Inde i panelet sidder solcellen diskret og beskyttet mod stenslag og andet.

Samtidig med at solcellen hér afgiver sin egen varme til panelet og dermed til huset – i modsætning til en placering på panelets yderside, hvor den strøm-producerende solcelle både vil skygge for det aktive luftsolfangerareal og i øvrigt aflevere sin egen opsamlede varme ud i det fri.

En beskyttet placering af solcellen inde i panelet stiller krav til anlæggets evne til at afkøle sig selv.

Inde i panelet kan der blive op til 140o grader varmt, når anlægget er slukket og ventilatoren ikke kører.

Så høj en temperatur kan hverken solcellen eller ventilatoren i panelet tåle på sigt. Derfor er en effektiv og driftssikker ’selvafkøling’ af luftsolfangeren ved slukket tilstand – altså med afbrudt ventilator – absolut nødvendig.

Andre konstruktionsprincipper for selvafkøling af luftsolfangeren i form af en ekstra ventilator, som (i ’slukket tilstand’) begynder at blæse luft inde fra huset ud gennem solfangerpanelet for at køle panelet, vil SolarVenti A/S ikke anbefale.

Af flere grunde. Den ene – og vigtigste – er, at udblæsningen af brugt luft inde fra huset og ud gennem panelet, altid over tid vil føre til aflejringer af organisk materiale inde i panelet. Panelets ydelse vil falde i takt med, at den indvendige side af panelets gennemsigtige dæklag og panelets filter udsættes for aflejringer.

Det betyder, at kunden selv eller en montør på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at afmontere, adskille og rense hele panelet indvendig. Det er et tids-krævende arbejde, uanset om det bliver nødvendigt om et halvt eller om tre år.

Den anden grund til at ekstra-ventilatoren i luftsolfangerpanelet er en dårlig løsning er, at man som bruger med den separate ‘køleventilator’ må være indstillet på altid og konstant at kunne høre lyden fra anlægget køre, når solen skinner. Uden nogen mulighed for at ‘slå lyden fra’.

Tredje grund er, at solcellen i et panel med separat køleventilator vil blive overophedet og ødelagt, hvis uheldet er ude og ekstraventilator / solcelle / ledning eller regulator af den ene eller anden tekniske grund ikke kører.

Kort sagt: En luftsolfangers selvafkøling skal virke sikkert i enhver tænkelig situation – og bør ikke kunne høres.

Og det er aldrig en god ide, at blæse brugt luft inde fra huset ud gennem et luftsolfangerpanel. For et luftsolfangerpanel skal være rent og forblive rent indvendig for at virke ordentligt.

Kort fortalt: Et velkonstrueret luftsolfanger blæser store luftmængder ind i huset, når solen skinner, med så høj en temperatur som muligt.

Temperaturen på den luft solfangeren producerer skal altid sammenlignes med antallet af kubikmeter indkommen luft i timen – ellers er den pågældende temperatur uden værdi som produktdata.