New Zealandsk forskningsprojekt med solfangere vandt pris

New Zealandske forskere har vundet en pris for et forskningsprojekt, hvor solfangere fra SolarVenti blev sat op i klasseværelser i New Zealand, hvorefter de påviste, at solfangere nedbringer partikelforureningen og øger udskiftningen af luft i klasseværelserne.

Ud over en måling af mængden af små partikler i luften, brugte forskerne målinger af mængden bakteriekim i børnenes hals som indikator for forureningen. En bedre udluftning om vinteren kan således nedbringe mængden af streptokokker, hvilket kan lede til færre syge og mindre fravær.

CO2-niveauet bruges i de fleste lande som indikator på, om belastningen fra menneskene er for stor i forhold til den tilførte udeluft via ventilationen. CO2 -niveauet kan let beregnes, og der er en stor sammenhæng mellem dette niveau og den generelle luftforurening.

CO2 findes i luften, og er et kemisk stof, Kuldioxid eller Carbondioxid. Det er en farveløs og lugtløs gas som findes helt naturligt i jordens atmosfære, da det bl. a. også opstår efter forbrænding af kulbrinter, fotosyntese og respiration.

Et helt almindeligt menneske udånder således ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag, og ved at forbruge ilt og afgive kuldioxid (CO2), og mange andre stoffer gennem ånde og sved, kan vi ikke undgå, at det også optræder i indeklimaet.

I sidste ende kan det medføre ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Grænseværdier i Danmark

Udendørs vil man typisk finde en koncentration af CO2 i luften på ca. 0,038% pr. m3 (380 ppm *), men dette kan variere lidt, afhængigt af årstiden.

Indendørs har Arbejdstilsynet i Danmark sat en grænseværdi for CO2-indhold i luften til 1.000 ppm, men et klasselokale f. eks. er tit meget ujævnt belastet alt efter hvad der foregår, og når ofte højere op end de 1.000 ppm,

Erhvervs og Byggestyrelsen beretter, at der inden for den kommende fremtid sendes et bygningsrelement i høring, hvor man i lighed med Arbejdstilsynet ønsker at fastsætte en grænseværdi på 1.000 ppm.

Selve afhandlingen fra de New Zealandske forskere blev fremlagt i Prag for godt en måned siden, og prisen hedder: “NZ Building Industry highly commended award in the category Innovation“.

Læs mere…

*) ppm = parts per million (milliontedele 1/1.000.000)