”Vi har nu set og målt effekten over det seneste år og vi er imponerede”

Erfaringer med SolarVenti på hal byggeri.

December 2020

Vi har bedt direktøren for Dit Pulterkammer ®, Bjarne Christensen, give os et indblik i deres
erfaringer med SolarVenti ® installationen, og samtidig give os et bud på de perspektiver han ser for
denne type installationer i halbyggeri generelt.
Anlægget er installeret i efteråret 2019 og har altså netop været operationelt i godt og vel et år.

På deres hjemmeside beskriver firmaet årsagen til installationen således:

”Vi passer på dine ting, og vil samtidig reducere
Dit Pulterkammers CO2-belastning. Målet med
vores nye investering er at opnå et plus, på både
den økonomiske og ikke mindst den
miljømæssige bundlinje.”

Hvordan er det så gået med de to bundlinjer?
”I udgangspunktet har det været vigtigt at finde et tiltag som kunne vise et positivt regnskab på
miljøbelastningen”, udtaler Bjarne Christensen, ”og da vores forretning primært miljøbelaster med
energiforbrug, var det naturligt at se imod energibesparende foranstaltninger som ikke forringer
den service vi tilbyder vores kunder.”
Han fortsætter ”Som et led i vores service er vi optaget af at vi kan give vores kunder vished om at
deres ting står trygt og godt i vores faciliteter, og ikke lider overlast.”

I Dit Pulterkammer har man tidligere varmet op til 13-15 grader for at sikre mod fugtskader, men
man besluttede i 2019 at efterprøve effekten af et luftsolvarmeanlæg installeret på bygningen – og
det skulle vise sig at være overraskende positivt.

Da den oftest største trussel mod sikker opbevaring er fugt, har man tidligere garanteret en
temperatur i opbevaringsfaciliteterne på 13-15 grader da man ved denne temperatur næsten altid
har en relativ fugtighed på under 70%, og dermed sikrer effektivt mod vækstbetingelser for
skimmelsporer, som er de sporer som danner skimmelsvamp.

Med SolarVenti anlægget opnår man at sænke fugtigheden i bygningen uden at man behøver at
varme så meget op- anlægget trækker ganske enkelt fugten ud af bygningen med
ventilationsluften.

”Vi har nu set og målt effekten over det seneste år
og vi er imponerede”

”Faktisk har besparelsen siden marts været på 100%, og det virker ærlig talt spøjst at vi stadig ikke
har haft behov for at sætte varme på i over 9 måneder”, udtaler Bjarne Christensen.
Forklaringen skal til dels findes i det milde klima hvor vi stadig ikke har haft nattefrost – men også
det faktum at varme tilførslen nu styres af fugten og ikke temperaturen er naturligvis afgørende.
Vi har de sidste måneder hvor fugtigheden i luften der omringer bygningen har været meget høj,
oplevet at bygningen har holdt sit fugtniveau på mellem 60 og 65 % i mere end 95 % af tiden,
hvilket er fantastisk.
Temperaturen i bygningen, har i perioder om natten, ligget nede på 10 grader, men den oplevede
temperatur føles meget højere grundet den lave fugtighed, så alt i alt bliver oplevelsen stort set
den samme som da man havde varme på bygningen.
CO2 besparelsen hænger direkte sammen med varmebesparelsen – og i det specifikke tilfælde hos
Dit Pulterkammer ® forventes varmebesparelsen i årets sidste 10 måneder at blive 100%.

Direkte målt på sidste års energiforbrug, blev 28% af årets energiforbrug brugt i januar og februar,
så selv hvis der ikke kommer mere sol før til marts så vil besparelsen som minimum være på 72%
for året marts ’20 til marts ’21.

Konklusion
Som afslutning må vi konkludere at investeringens præmisser er helt opfyldte, idet vi både har
sparet penge og ikke mindst fordi, vi har sparet miljøet for udledning af over 20 tons CO2 per år og
vores kunder sætter pris på det friske indtryk de får, når de træder ind i hallen.
Jeg kan absolut anbefale denne løsning til andre der står med samme behov i en industrihal.

Bjarne Christensen
Direktør
Dit Pulterkammer A/S